Waalse Kroniek – De Standaard

! Alle teksten van de kronieken ook op deze websites onder “Posts” !

Bazan, A. (2018). Het Vlaams-nationalisme heeft niets met Franstaligen te maken. Waalse Kroniek. De Standaard, 13 december p. 39.

Bazan, A. (2018). Breng psychologie in de politiek. Waalse Kroniek. De Standaard, 8 november, p. 39.  pdf psychologie in de politiek 

Bazan, A. (2018). Het leed van wie niet zeurt. Waalse Kroniek. De Standaard, 11 oktober, p. 37. pdf zeurt

Bazan, A. (2018). Het spook van de splitsing. Waalse Kroniek. De Standaard, 13 september, pp. 38-39.  pdf splitsing

Bazan, A. (2018). Met empathie alleen komen we er niet. Waalse Kroniek. De Standaard, 14.06.2018, p. 39. empathie

Groepen mensen stellen ongeziene uitdagingen die niet meer met ‘natuurlijke’ middelen kunnen opgelost worden. Empathie is wat het vormen van banden toelaat in zoogdierengroepen, maar beschaving is wat het onnatuurlijke samenleven van mensen met velen zo dicht op elkaar mogelijk heeft gemaakt. Beschaving rust op historisch gegroeide regels en wetten, die hun oorsprong vinden in structurerende taboes. Een taboe is iets wat je niet doet omwille van de regel zelf, niet omdat er een redelijke motivatie toe is: we stoppen bv voor rood licht. Wanneer we overspoeld dreigen te raken door emoties, omdat we empathisch open staan voor anderen, moeten we zo sober mogelijk pogen houvast te vinden in deze historisch erfenis van wetten en structuren (en van de scheiding van de machten). 

Bazan, A. (2018). Abortus blijft beter in de strafwet. De Waalse Kroniek. De Standaard, 17.05.2018, p. 40. Abortus

Bazan, A. (2018). Dat lastige vrouwenlijf. Waalse Kroniek. De Standaard, 14.03.2018, p. 40. lijf

Stel dat een vrouwenlijf op zich, door zijn anatomie, door zijn manier van functioneren, het de mens die erin woont lastiger maakt? Misschien valt er voor vrouwen, meer dan voor mannen, te leren over het eigen plezier uit de aanrakingen door anderen? Een en ander wijst zich anatomisch minder vanzelf uit. Als die lectuur klopt, dan hebben vrouwen paradoxaal genoeg anderen sterker nodig voor de eigen seksuele emancipatie dan mannen.

Bazan, A. (2018). Liefde is onvoorwaardelijk, maar niet onbegrensd. Waalse Kroniek. De Standaard, 01.03.2018. Liefde 

Onvoorwaardelijkheid zegt dat niets wat gebonden is aan de ontvanger het onmogelijk maakt om liefde te krijgen, terwijl begrensdheid op de limieten bij de ander wijst om liefde te geven. Toch zal je in de liefde de grenzen van je geliefde vaak ervaren als voorwaarden waar je zelf niet aan voldoet.

Eerste column! Bazan, A. (2018). Voorkomen is niet altijd beter. Waalse Kroniek. De Standaard, 15.02.2018, p. 39.

ivm stigmatiserend gevaar van vroegdetectie en onvoorwaardelijke steunverlening als sleutel tot emancipatie