One thought on “SOCIETY

  1. Opmerking? Neen dat niet, wel een aanmerking., mag het dat zijn a.u.b.?
    Lady Ariane, ‘Over liefde valt niet te onderhandelen’ uw column.
    Mag het misschien zoals een ‘ei’ zijn? Daar zijn ook geen hoeken aan.
    Wilt u eens voelen hoe dat wel voelt? Liefde kan dus nooit arbitair zijn want dan is het voorwaardelijk, en onderhandelbaar. Dat is zoals de ‘wetenschap’, het is het weten dat op het schap staat. Zo vondt Albert Enstein, niets op het schap! Vandaar dat hij een ‘geleerde’ was. De wetenschap zit ‘in’ de mens, alleen dient hij die wetenschap (de ziel) opnieuw te leren gebruiken, nietwaar?

Leave a Reply

Your email address will not be published.