ANTHIERENS

Gezegden van mijn grootmoeder, Jeanne Dollé (1900-1980)

7 juli 2011

 • Beloften en rotte appels
 • Beter dàt dan een slijkmossel (“liever een half ei dan een lege dop”)
 • Elk zijn recht, zei de knecht, en hij kroop bij de meid
 • Beter een oud paard versleten dan een jong paard
 • En als je peinst dat ik je gaarne zie, je hangt van achter aan mijn hielen (en op z’n Brugs, volgens Koenraad Goudeseune: “En oi peinst dak joen geirn zien, jankt vanachter an mien ieln”)
 • Hij heeft verdriet omdat zijn ene oog zijn andere niet ziet
 • Dromen zijn bedrog, schijt in je bed je vindt het ‘s ochtends nog
 • Een echte Durendal (“het zwaard van Roeland, een razende Roeland”)
 • Kakelen zonder einde of grond
 • Spreken zonder vel over zijn buik
 • Leg er je kop bij
 • ‘T is om er de slokkende koorts van te krijgen
 • ‘T zijn konten met konten eraan (“dat is absolute kolder”)
 • De molenaar versmoren (Zijn molenaar versmoren is een uitdrukking die men gebruikt wanneer men te veel water toevoegt bij het bereiden van een deeg, bijvoorbeeld voor pannenkoeken.)
 • Bourgonje laten waaien (Stoet 566)
 • Alles wat gedaan is, bijt niet meer.
 • Moorjongens braken  (= hard regenen, “Meer taal”, p. 186)
 • De breeveertien opgaan (“een losbandig leven leiden”). De Breeveertien is (of was?)een zandbank in de Noordzee waar het krioelde van haringscholen.Overvloed dus.over de Breeveertien: “De Breeveertien is een gebied in de zuidelijke Noordzee dat vrij gelijkmatig veertien vadem (26 meter) diep is (dus op een zeekaart een breed gebied met vaak het getal “14”). Het ligt voor de noordwestkust van Nederland, ten zuiden van de Doggersbank, ruwweg tussen lengtegraad 3°O en 4°30’O en breedtegraad 52°30’N en 53°30’N.
 • Trek een haar uit zijn gat, ‘t zal klinken als een bel. (Betty Cools Eens te meer een prachtige uitdrukking van Raf’s moeder.Het slaat terug op gierig zijn.Iemand die nooit wil meedelen of afstaan.Vandaar dat het klinkt als een bel als je nog maar een haar uit zijn kont rukt!) (Wim: trekt een oar uit zijn gat en t zal klinken as een baal (=hij is een gierigaard) gierig zijn)
 • Recht? Recht is de galg!

BC:De zin voor humor bij de familie Anthierens komt inderdaad van hun moeder. Het was voor Jeanne Dollé een tegenpool voor de zware lasten die ze in haar leven heeft moeten torsen.

Stamboom

Anthierens – Dollé

GENERATIE -4

(i.e. ouders van betovergrootouders, 8 ‘koppels’ en betovergrootouders, 8; het ouderpaar van de partner van Amelie Jeanne Anthierens ontbreekt: 6)

In 1997 door Corinne Bazan opgezocht in het kader van haar eindwerk aan de Universiteit van Gent, o.a. opgezocht in het Brugs archief.

1. Huwelijk van Charles ANTHIERENS met Amelia FONTEYNE

Charles ANTHIERENS                         Amelia Catherina FONTEYNE                

° Brugge, 1811                                          ° Brugge, 1817

koperslager                                                 huisvrouw

       uit dit huwelijk wordt geboren

Amelie Jeanne ANTHIERENS

       °Brugge 12.01.1837    

                   naaister

2. Huwelijk van Bernard STOENS met Anna BRACKEL

                Bernard STOENS                    Anna BRACKEL

                                                                      °Stalhille                     °Stalhille

uit dit huwelijk wordt geboren

                                                                  Frederica Ludovica STOENS

°Stalhille 21.02.1827

huishoudster

                                                 

3. Huwelijk van Jacobus DOLLÉ met Marie-Anne VESSCHEMOEL(?)IG

                      JACOBUS DOLLÉ                            Marie-Anne VESSCHEMOEL(?)IG  

…                                          °Sint-Kruis

werkman                                     kuisvrouw

       uit dit huwelijk wordt geboren

Jacques DOLLÉ

°St-Kruis Brugge, 03.03.1825

beenhouwer, dienstknecht

4. Huwelijk van ? CALLENS met Julienne CLAERBOUDTS

 CALLENS                                 Julienne CLAERBOUDTS

                         uit dit huwelijk wordt geboren

                          Marie-Rosalie CALLENS

                             °Ardoije 13.02.1821

                            huisvrouw, kantwerkster

5. Huwelijk van Bernardus DESMET met Mathilde VANDEWEGHE

                                       Bernardus DESMET                       Mathilde Therese VANDEWEGHE

                                                                  fabriekwerker                      huishoudster

uit dit huwelijk wordt geboren

  Edmond DE SMET

°Gent, 25.04.1843

katoenspinder, koopwarenvervoerder

6. Huwelijk van Ferdinandus VANHOESERLANDER met Joanna TROOST

Ferdinandus VANHOESERLANDER            Joanna TROOST

°Brugge 1833 – Brugge              °Brugge 1843

                                                               schoenmaker            huisvrouw

uit dit huwelijk wordt geboren

Rosalie Jeanne VANHOESERLANDER

°Brugge 19.02.1842

huisvrouw, kantwerkster

GENERATIE -3

(i.e. betovergrootouders, 4 ‘koppels’ en betovergrootouders)
In de jaren 1970 door Jef opgezocht en aangevuld door Corinne

1. Unie van Jeanne-Amélie ANTHIERENS en een Spanjaard (?)

Amelie Jeanne Anthierens krijgt een kind van wie de vader een Spanjaard zou zijn, dat kind heet Charles Boniface Anthierens, geboren op 5 maart 1860 te Brugge.

2. Huwelijk van Frederica Ludovica STOENS met Jos Armand WITTESAELE

Jos Armand WITTESAELE                                    Frederica Ludovica STOENS

         ° –  †Vlissegem 04.08.1887                                        °Stalhille 21.02.1827-†Brugge 11.02.1888

                                (huishoudster)

uit dit huwelijk wordt geboren

Prudence Francisca WITTESAELE

°Jabbeke 01.09.1858

eerst melkverkoopster

In 1999 door Jef opgezocht in Brugs archief : het handschrift uit 1864 is niet altijd duidelijk (straatnummer en beroep zijn soms moeilijk te ontcijferen) en aangevuld door Corinne

3. Huwelijk van Jacques DOLLÉ met Marie-Rosalie CALLENS

Jacques DOLLÉ           Marie-Rosalie CALLENS

                    °Gent, 25.04.1843            °Ardoije, 13.2.1821- †Brugge, 15.05.1870

beenhouwer, dienstknecht    huisvrouw, kantwerkster

In 1864 wonende in Brugge, Beenhouwersstraat 16-19(?)

 uit dit huwelijk wordt geboren

Alfred Evariste Emile DOLLÉ

°Brugge, 10/12.09.1864

 •   In 1864 woont Jacques Dollé wonende in de Beenhouwersstraat 16-19(?) in Brugge.

4. Huwelijk van Edmond DE SMET met Rosalie Jeanne VANHOESERLANDER

                            Edmond DE SMET                 Rosalie Jeanne VANHOESERLANDER

°St-Kruis Brugge, 25.04.1942-†               °Brugge, 19.2.1842-†Brugge, 26.10.1884

fabriekwerker, katoenspinder, bediende,            huisvrouw, huisvrouw en kantwerkster, koopwarenvervoerder                                                         werkvrouw

uit dit huwelijk wordt geboren

Elodie Rosalie Marie DE SMET

°Brugge, 03.03.1864

 •   gehuwd te Brugge op 23 december 1863?
 • In 1864 woont Edmond De Smet in de Oude Gentwegstraat 13-58(?) in Brugge.
 • Edmond en Rosalie kregen nog twee kinderen:
  • Cordula De Smet, °Brugge, 02.07.1865-†Brugge, 31.08.1893. Na haar overlijden, was haar man, Alfred Evariste Emile Dollé, 4 jaar weduwnaar en hij huwde daarna Cordula’s oudere zus, Elodie.
  • Alfons Hendrik Edmond De Smet, °Brugge, 08.02.1870-†Blankenberge, 28.03.1894. Gehuwd met Victorina Regina Savels, °Heist, 03.03.1870

GENERATIE -2

(i.e. overgrootouders, 2 koppels)

1. Huwelijk van Charles Boniface ANTHIERENS met Prudence Francisca WITTESAELE

Charles Boniface ANTHIERENS                        Prudence Francisca WITTESAELE

         °Brugge, 05.03.1860-†Brugge, 6.10.1940                       °Jabbeke, 1.9.1858-†Melle, 13.03.1928

        (Stads-Politie-Agent van Ie klas, schoenmaker)                  (eerst melkverkoopster)

   (weduwe van Edmond Jos van Massenhove)

gehuwd te Brugge op 1 oktober 1888

uit dit huwelijk wordt geboren

Charles Antoine ANTHIERENS

°Brugge, 05.03.1897 (Sint-Jorisstraat ε74)-†Geraardsbergen, 26.07.1982

(ambtenaar: boekhouder)

 • Prudence Wittesesaele is eerst huishoudster  [sterfteakte van Edmond Van Massenhove], . dan melkverkoopster [cfr. geboorteakte van Charles Antoine Anthierens] en zonder beroep [cfr. huwelijksakte van Charles Boniface Anthierens met Prudencia Wittesaele (na geboorteakte van Charles Antoine Anthierens)].
 • Ze huwt eeen eerste maal met Edmond Jos(eph) van Massenhove (°1837, †10.10.1894, Brugge [Stadsarchief Brugge, Sterfteakten 1894, doc. 798]Prudence en Edmond hebben vier kinderen samen: Palmyre Marie (°Oudenburg, 25.11.1882, Courcelles, 22.10.1972; gehuwd op 09.09.1902 in Brugge met Victor Alphonse Lescrauwaet°Brugge, 19.07.1870, werktuigkundige, brouwersknecht, mechanicus); Margriet (kloosterzuster in Ichtegem, Tielt 29.8.1966) “Margriet werd een non bij de Zusters van het Heilige Geloof, in een bijklooster te Ichtegem. Ze trad in de orde op 17jarige leeftijd.” [bron: Jef en Clotilde Anthierens], Marie (Gistel 19.03.1969), Jan (°Brugge, 28.12.1891Brugge 27.12.1931).
 • “Prudence stierf in een krankzinnigengesticht in Melle.” (bron: Jef en Clotilde Anthierens)
 • Johannes-Mattheus (Jan) VAN MASSENHOVE “werd soldaat tijdens de eerste wereldoorlog. Na zijn terugkomst stierf hij aan een longziekte, die hij opgelopen had tijdens zijn krijgsgevangenschap in Duitsland. Hij was een fervente flamingant.” [bron: Charles Antoine Anthierens].
 • Charles Boniface is kind van een ongehuwde moeder. In 1882, i.e. bij het begin van zijn legerdienst, wordt zijn geboorteakte hermaakt door notaris Louis Joseph Van Caillie, omdat de eerste onbehoorlijk werd opgemaakt (folio 252 recto onder nr. 980).
 • Charles Boniface Anthierens is nog hertrouwd met Leonie Sarasin (zonder kinderen).
 • Charles Antoine Anthierens: uit zijn “geboekstaafde geschiedenis” : “bovendien werd mij dezelfde voornaam als mijn vader toebedacht : Charles, die ik, schier onmiddellijk na mijn bewustwording, vernederlandste in Karel, nl. Karel-Antoon.

2. Huwelijk van Alfred Evariste Emile DOLLÉ met Elodie Rosalie Marie DE SMET

Alfred Evariste Emile DOLLÉ                                 Elodie Rosalie Marie DE SMET

         °Brugge, 10.09.1864-†Brugge, 29.12.1944            °Brugge 03.03.1864-†Melle, 24.10.1945

                      meubelmaker

(begraven op het oude kerkhof van Brugge         (trouwde met Alfred Dollé na het overlijden samen met Elodie en zijn eerste vrouw Cordula   van zijn vrouw Cordula De Smet, haar zus, van Elodie)                                                                 oudere zus en moeder van Adolphine Dollé)

gehuwd te Brugge op 13 april 1897

uit dit huwelijk wordt geboren

Jeanne Marie Renée DOLLÉ

°Brugge, 13.05.1900 (Sint-Jorisstraat ε74)-†Koekelberg,(Molenbeek?) 18.12.1980

(beroepsmoeder)

 •  Alfred Dollé huwde dus een eerste keer met Cordula Jeanne Rosalie (°Brugge, 02.07.1865) op 22.06.1887 te Brugge en uit dit huwelijk werden geboren: Clotilde Anna Cordula Dollé (°Brugge, 09.04.1888) of Zuster Maria-Innocence van de Orde van St-Vincentius à Paulo te Deinze, Joseph Marie Alfred Dollé (°Brugge, 25.04.1889-†Brugge, 17.01.1890), Adolphine Marie Rosalie Dollé (°Brugge 29.03.1891-†Brugge 23.11.1971), Alphonse François Marie Dollé (°Brugge, 29.01.1893;  gehuwd met Decloedt, hun kinderen heten Odette en Hugo).
 • Met zijn tweede vrouw Elodie had hij 3 kinderen : Joseph Marie Alphonse Dollé (°Brugge, 22.03.1898,†Brugge, 18.10.1972; Oud-strijder – Vuurkruiser 1914-1947 – vereerd met verschillende eretekens, gehuwd met Cecile Van den Abeele, hun zoon heet Fernand Dollé, gehuwd met Baeck, en hun dochter heet Monique), Jeanne Marie Renée Dollé en Paula Dollé. Paula Dollé is gehuwd met Oscar Staquet en hun kinderen heten Renée, Walther en Hélène. Walter Staquet is getrouwd met Fany en vader van Alain. Renée (°1921, †Morlanwez, 2003) is getrouwd met Marcel Robert en moeder van Jean-Paul en Claude.

GENERATIE -1

(i.e. grootouders, 1 koppel)

Charles Antoine Anthierens en Jeanne Marie Renée Dollé zijn gehuwd te Brugge op 26 november 1921.

Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren.

Johan Anthierens

Lutgart Anthierens, °24.09.1940

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.