Interviews-Entretiens

Bazan, A. & Poenaru, L. ” Le lieu vide comme garant de liberté et de changement. Entretien avec Ariane Bazan”. In Analysis (2018), https://doi.org/10.1016/j.nan.2018.07.011

‘Wilde jij als meisje van zes al de mens doorgronden?’

Zomeravondgesprek Minister van Landbouw Carola Schouten bidt voor ze met gedupeerde boeren gaat praten, hoogleraar psychologie Ariane Bazan geeft haar patiënten onvoorwaardelijke liefde. „Ah, ja, maar natuurlijk wilde ik mijn vader redden.”
Petra de Koning en Jannetje Koelewijn, NRC Handelsblad,  3 augustus 2018