De moedige twijfel van Conner Rousseau

De getuigenis van Conner Rousseau bewijst dat ‘geaardheid’ een veel te beperkende term is, vindt Ariane Bazan.

Donderdag 22 juni 2023 om 03:00

Het is voor een psychologe een buitenkans als een belangrijke publieke figuur kenbaar maakt dat hij ‘niet volledig hetero’ is en dat hij ‘minstens op de twee valt’. Ik heb vaak kritische bedenkingen bij de uitspraken van Conner Rousseau, maar ik stel zijn coming-out onverdeeld op prijs. Ik lees zijn uitspraken echt niet als ‘een verzet tegen iets wat de natuur hem opdringt’, zoals de interviewer Eric Goens suggereert. Nergens in het hele gesprek zegt Rousseau iets in de aard van ‘al sinds ik kind of adolescent ben, weet ik dat ik op jongens val’. Hij zegt ook niet: ‘weet ik dat ik zowel op jongens als op meisjes val’. Sterker, het gesprek is waardevol, net omdat het daar niet over gaat.

Waar het wel over gaat, geeft de politicus letterlijk aan: ‘Ik weet nog altijd niet wat ik echt ben. Ik vind het ook niet zo tof als mensen daar altijd zo’n term op willen kleven of in hokskes denken.’ Zijn intieme geworstel dwingt een voorzitter van een socialistische partij publiek te maken dat hij al jaren lijdt onder het verstikkende effect van labels: ‘Ik heb het gevoel dat ik in een klein lokaal sta, dat de muren elke dag gewoon dichter tot op mij komen.’ De intieme beleving van Rousseau valt niet onder te brengen in een categorie die zonder meer door iedereen begrepen wordt, of waarmee hij zich kan identificeren. Hij schikt zich niet in de een of andere sociaal erkende categorie.

Het is hoogst interessant. Sociale categorieën, je kunt ze ook ‘klassen’ noemen, vormen de ontstaansreden van een socialistische partij en toch kan dat niet verhinderen dat een socialistische voorzitter ook kan verstikken bij zo’n sociaal etiket en alleen ‘mentale rust’ vindt als hij in eigen naam spreekt. Sociale rust is geen mentale rust en een sociale categorie is geen mentale categorie. Sociaal bestaat er zoiets als ‘homo’s’ en ‘bi’s’, maar wanneer je mensen die zich als dusdanig identificeren, gaat ondervragen, dan bots je snel op het cliché ‘de homo bestaat niet, elke homo is verschillend’.

Sociale categorieën hebben een onvervangbare functie in de samenleving: ze halen kracht uit de groep om gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Zonder sociale categorieën stonden we niet waar we nu staan op het vlak van de sociale zekerheid, zonder categorieën zouden we de hele sociale geschiedenis moeten overdoen.

Psychische verzuchtingen daarentegen zijn intieme verzuchtingen. Het zijn de verlangens om zinnig te leven en geleefd te hebben, en om te beminnen en bemind te worden. Eigen aan die verzuchtingen is dat je er geen groep mee kunt vormen. Zoals jij intiem bent, zo is niemand anders intiem. Daarom is het mentale moeilijk te vatten in de politieke en sociale ruimte. Rousseau toont dat het toch ook niet lukt om die verlangens te negeren en dat het enige publieke handelen dat recht doet aan het mentale, het spreken in eigen naam is.

Toch laat hij ook weten dat het voor hem vooralsnog niet gezegd is ‘wat het uiteindelijk wordt’. Hij verwacht dus wel dat het een en ander op het gebied van de liefde en het seksuele ooit eenduidig zal worden. Ook dat is eigen aan het intieme: al kunnen we sommige knopen doorhakken, echt rustig wordt het nooit en alles kan voortdurend veranderen. Ook al om die reden passen in het bijzonder de sociale categorieën van het seksuele slecht op de intieme belevingen. We spreken graag van ‘geaardheid’, maar zoals het leven van een andere socialistische politica aantoont, ligt seksuele voorkeur niet zo vast als dat woord laat uitschijnen.

Ik heb minder goed én beter nieuws voor Rousseau. Misschien wordt het nooit duidelijk en ook al komt er wellicht meer sereniteit, algeheel rustig wordt het vast nooit. Maar misschien is het oké – en zelfs echt belangrijk – dat er geen etiket hoeft te komen. Dankzij sociale lobbygroepen lijkt de sociale ruimte op dat gebied toch enigszins anders ingericht dan pakweg vijftig jaar geleden. Misschien is het net hoopvol om als publiek figuur niet langer zo nodig een of andere seksuele voorkeur of ‘geaardheid’ te moeten vertegenwoordigen. Misschien is het net betekenisvol om in eigen naam van onduidelijkheid, moeilijkheid en twijfel te getuigen. Betekenisvol voor alle mensen, ver voorbij elke categorie.

Landschap met springwegen – Pieter De Buysser

Wat kan ontsnappen aan het geschrevene, aan wat de geschiedenis voorschrijft? We staan niet enkel op de schouders van reuzen, zoals Thomas van Aquino, we moeten het ook met hun oude stof doen, met hun oude schriftrollen om een leven te schrijven, om de steeds dunnere doorgang te vinden tussen wat geschiedenis mogelijk maakt en wat die vooraf vastlegt, om aan de tijd een leven los te rukken dat misschien niet algeheel ontglipt,
Want als het stof van de vorige eeuw en haar allesverblindend enthousiasme voor bemeestering zal zijn gaan liggen – toen we even dachten dat de wereld van de mooie ideeën zou zegevieren in het triomf van de rede en van de wetenschap, en dat de goede wil van de groep zou zegevieren in zelfregulatie  (Let do and let pass, the world goes on by itself) – ook als we eventueel ontnuchterd zouden raken van die kale reis, dan nog blijft de verbijstering: welke revolutie, Pieter, welke revolutie, welke springweg bedenken uit wat enkel kan gemaakt worden van wat was?
Het geschiedene laat twee soorten sporen na. De eerste soort is die van de objecten. De erfenis verloopt over de dingen, de cultuurprodukten, de sedimenten die zich van ons lijfelijk bestaan hebben losgerukt en vanuit die autonomie doorwerken. In de wereld van de objecten staan, betekent onvermijdelijk dat we niet ontsnappen aan de waanzin van de magie die opereert vanuit die objecten, vanuit die opstapeling aan relikwieën. Het is gekheid, het is onrede, ongetwijfeld, maar het is nog steeds waanzin met een vorm, met een bespreekbare  want ‘uitwendige’ vorm. Taal werkt op dit niveau: de taalobjecten, de betekenaars, werken autonoom door. De tweede soort is die van het lijf. De erfenis verloopt over de lijfelijke inschrijving: het is de neiging tot transgressie. De geschiedenis raast door in het heimelijk vibrerende lijf van de man die zijn aandelen dankzij voorkennis op tijd kan verkopen, in het heimelijk vibrerende lijf van de vrouw die zich aan de drank overgeeft. Het drama hier is veel geweldiger, het is het drama van het noodlot: vaak is het pas als het einde onafwendbaar is, dat het volle besef komt dat het leven zich voorbij onszelf heeft afgespeeld, dat we het niet hebben bevat, dat het zich aan gene zijde heeft voltrokken… Deze waanzin is veel fundamenteler: het geledene heeft lijfelijke sporen geschreven, waarvan de vorm besloten ligt in het intieme van het singuliere genot. Het genot is zo de stomme razernij van de geschiedenis, dat wat in het lijf blijft woeden. Toch is het ook een vorm, en het is pas in de ontcijfering van die vorm dat de belofte van een springweg besloten ligt, maar die vorm heeft zich in het inwendige van de lichamelijke intimiteit ingeschreven en opereert stilzwijgend.
Zijn wij, mensen, dan veroordeeld, zoals Freuds’ demonische machine uit 1920 in Aan gene zijde van het lustprincipe? veroordeeld ons lijf tot strijdterrein voor onverleden oorlogen aan de geschiedenis uit te besteden, is onze levensadem veroordeeld tot verkankering?
Het orakel van Thebe bleek onafwendbaar voor Oedipus, en toch is een geslacht gesticht. Beschaving is de enige heil, maar daartoe moet het lijf zich eerst tot taal laten verleiden – daartoe moest het incestueuze genot zich eerst tot wet, tot stichtend verbod laten schrijven.
Dat is de onmogelijke taak die de jongen Zoltan – of is het zijn paard Abas? – op zich neemt. Want er is maar één manier om het genot van het lijf tot taal te verleiden, om woorden te ontfutselen aan de heimelijke vibrering van het weefsel binnenin. En die manier is: onbewogen, rotsvaste, gulle liefde, liefde zo groot en zo warm als een paardelijf, het paardelijf waaronder Francesca en Zoltan schuilen – en hun liefde, die Francesca even aan de tijd ontrukt.

Lanschap met springwegen” is het schitterende nieuwe stuk van Pieter De Buysser. Het is een feest voor de geest. Het haalt je triomferend uit elk nakende ontmoediging over de toestand van de wereld, uit elke neiging tot hopeloosheid. Iets is mogelijk!

 

 

Cakes and ale, William Somerset Maugham (1930)

(novel inspired by the life of Thomas Hardy)

01-03.02.2012

 • p. 90-91: “We know of course that women are habitually constipated, but to represent them in fiction as being altogether devoid of a back passage seems to me really an excess of chivalry.”

Ari: I know nobody who is so deliciously politically incorrect as WSM.

Prose will save our souls, not poetry.

 • p. 93:  “I do not know if others are like myself, but I am conscious that I cannot contemplate beauty long. For me no poet made a falser statement than Keats when he wrote the first line of Endymion. When the thing of beauty has given me the magic of tis sensation my mind quickly wanders; I listen with incredulity to the persons who tell me that they can look with rapture for hours at a view or a picture. Beauty is an ecstasy, it is as simple as hunger. There is really nothing to be said about it. It is like the perfume of a rose: you can smell it and that is all: that is why the criticism of art, except in so far as it is unconcerned with beauty and therefore with art, is tiresome. All the critic can tell you with regard to Titian’s ‘Entombment of Christ’, perhaps of all the pictures in the world that which has most pure beauty, is to go and look at it. What else he has to say is history, or biography, or what not. But people add other qualities to  beauty – sublimity, human interest, tenderness, love – because beauty does not long content them. Beauty is perfect, and perfection [such is human nature] holds our attention but for a little while. The mathematician who after seeing Phèdre asked: ‘Qu’est-ce que ça prouve?‘ was not such a fool as he has been generally made out. No one has ever been able to explain why the Doric temple of Paestum is more beautiful than a glass of cold beer except by bringing in considerations that have nothing to do with beauty. Beauty is a blind alley. It is a mountain peak which once reached leads nowhere. That is why in the end we find more to entrance us in El Greco than in Titian, in the incomplete achievement of Shakespeare than in the consummate success of Racine. Too much has been written about beauty. That is why I have written a little more. Beauty is that which satisfies the aesthetic instinct. But who wants to be satisfied? It is only to the dullard that enough is as good as a feast. Let us face it: beauty is a bit of a bore.
 • p. 93: ‘From what I hear she was absolutely promiscuous.’ ‘You don’t understand,’ I said, ‘She was a very simple woman. Her instincts were healthy and ingenuous. She loved to make people happy. She loved love.’ ‘Do you call that love?’ ‘Well, then, the act of love. She was naturally affectionate. When she liked anyone it was quite natural for her to go to bed with him. She never thought twice about it. It was not vice, it wasn’t lasciviousness, it was her nature. She gave herself as naturally as the sun gives heat and she liked to give pleasure to others. It had no effect on her character, she remained sincere, unspoiled, and artless.’ Mrs Driffield looked as though she had taken a dose of castor oil and had just been trying to get the taste of it out of her mouth by sucking a lemon. (…) ‘She was like a clear, deep pole in a forest glade into which it’s heavenly to plunge, but it is neither less cool nor less crystalline because a tramp and a gipsy and a gamekeeper have plunged into it before you.’. Roy laughed again, and this time Mrs Driffield without concealment smiled thinly. ‘It’s comic to hear you so lyrical,’ said Roy. I stiffled a sigh. I have noticed that when I am most serious people are apt to laugh at me, and indeed when after a lapse of time I have read passages that I wrote from the fullness of my heart I have been tempted to laugh at myself. It must be that there is something naturally absurd in a sincere emotion, though why there should be I cannot imagine, unless it is that man, the ephemeral inhabitant of an insignificant planet, with all his pain and all his striving is but a jest in an eternal mind.”

Essays in love, Alain de Botton (1993)

15.01.2012

See my comments to some striking excerpts:

 • p. 68-69: “There is usually a Marxist moment in most relationships [the moment when it becomes clear that love is reciprocated] and the way it is resolved depends on the balance between self-love and self-hatred. If self-hatred gains the upper hand, then the one who has received love will declare that the beloved [on some excuse or other] is not good enough for them [not good enough by virtue of association with no-goods]. But if self-love gains the upper hand, both partners may accept that seeing their love reciprocated is not proof of how low the beloved is, but of how lovable they have themselves turned out to be.”
 •  p. 99: “Beauty was to be found in the area of oscillation between ugliness and classical perfection. A face that launches a thousand ships is not always architecturally formal: it can be as unstable as an object that is spinning between two colours and that gives rise to a third shade so long as it is moving. There is a certain tyranny about perfection, a certain exhaustion about it even, something that denies the viewer a role in its creation and that asserts itself with all the dogmatism of an unambiguous statement. True beauty cannot be measured because it is fluctuating, it has only a few angles from which it may be seen, and then not in all lights and at all times. It flirts dangerously with ugliness, it takes risks with itself, it does not side comfortably with mathematical rules of proportion, it draws its appeal from precisely those areas that will also lend themselves to ugliness. Beauty may need to take a calculated risk with ugliness.”
 •  p. 152-154: “1. Language flatters our indecisions with its stability. It allows us to hide under an illusory permanence and fixity while the world changes minute by minute. ‘No man steps into the same river twice’, said Heraclitus, pointing to the inevitable flux yet ignoring the fact that if the word for river does not change, then in an important sense, it is the same river we appear to have stepped into. I was a man in love with a woman, but how much of the mobility and inconstancy of my emotions could such words hope to carry? Was there room in them for all the infidelity, boredom, irritation, and indifference that often found themselves knitted together with this love? Could any words hope to accurately reflect the degree of ambivalence to which my emotions seemed fated? 2. I call myself a name, and the name stays with me throughout my life – the ‘I’ that I see in a picture of myself at the age of six and that I will perhaps see in a picture of myself at sixty will both be framed by the same letters, though time will have altered me almost unrecognizably. I call a tree a tree, though throughout the year, the tree changes. To rename the tree at every season would be too confusing, so language settles on the continuity, forgetting that in one season there are leaves that in another will be absent. 3. We hence proceed by abbreviation, we take the dominant feature [of a tree, of an emotional state] and label as the whole something that is only a part. Similarly, the story we tell of an event remains a segment of the totality the moment comprised; as soon as the moment is narrated, it loses its multiplicity and ambivalence in the name of abstracted meaning and authorial intent. The story embodies the poverty of the remembered moment.

Ari: This is what Freud calls the ‘primary process’, or probably what Lacan calls the ‘Imaginary’. During a psychoanalytic session it is often an ‘easy’  (but nonetheless important) intervention of the analyst to pay attention to these moments when the analysand uses this kind of ellipses or labels and to invite him or her to deconstruct the ellipses ‘back’ to the complexity of the experiences.

 • Chloe and I lived a love story stretching over an expanse of time during which my feelings moved so far across the emotional scale that to talk of being simply in love seems a brutal foreshortening of events. Pressed for time and eager to simplify, we are forced to narrate and remember things by ellipsis, or we would be overwhelmed by both our ambivalence and our instability. The present becomes degraded, first into history, then into nostalgia. […]

Ari: ‘psychotics’ have another position in language, language functions differently in the total mental system, and indeed ‘they’ are more easily “overwhelmed by both ambivalence and instability”.

 • 5. Perhaps we can forgive language its hypocrisy because it enables us to recall a weekend in Bath with one word, pleasant, hence creating a manageable order and identity. Yet at times one is brought face to face with the flux beneath the word, the water flowing beneath Heraclitus’ river – and one longs for the simplicity things assume when letters are the only guardians of their borders. I loved Chloe – how easy it sounds, like someone saying they love apple juice or Marcel Proust. And yet how much more complex the reality was, so complex that I struggle against saying anything conclusive of any one moment, for to say one thing is automatically to miss out on another – every assertions symbolizing the repression of a thousand counter-assertions.

see Bazan, A. (2012). From sensorimotor inhibition to Freudian repression. Frontiers in Psychology.

 •  p. 161: [We could perhaps define maturity – that ever-elusive goal – as the ability to give everyone what they deserve when they deserve it, to separate the emotions that belong and should be restricted to oneself from those that should at once be expressed to their initiators, rather than passed on to later and more innocent arrivals.]
 •  p. 194: “At the basis of all sulks lies a wrong that might have been addressed and disappeared at once, but that instead is taken by the injured partner and stored for later and more painful detonation. Delays in explanation give grievances a weight that they would lack if the matter had been addressed as soon as it had arisen. To display anger shortly after an offense occurs is the most generous thing one may do, for it saves the sulked from the burgeoning of guilt and the need to talk the sulker down from his or her battlement.”

Ari: This is major point both in life and in analysis: the ability to display anger and finding ways (forms) to do so. And very rightly so, it is a token of respect, and even of love, to ‘give’ the ‘honor’ of one’s anger to the other: it signals the fact that the other one is considered having the ability to receive the anger and it gives him or her the chance to reply. It is often more violent, both for oneself and for the other, to keep the anger for oneself. In fact, it is not seldom a sign of a far greater aggressiveness than would be the anger displayed. Only displayed anger opens a way to something beyond anger. Now, of course, not all situations are the same and there are inherent situational limits to displaying anger which one has to take into account.

 • p. 174: ,”The strength of the accusations we made, their sheer implausibility, showed that we argued not because we hated one another, but because we loved one another too much – or, to risk confusing things, because we hated loving one another to the extent we did. Our accusations were loaded with a complicated subtext, I hate you, because I love you. It amounted to a fundamental protest, I hate having no choice but to risk loving you like this. The pleasures of depending on someone pale next to the paralysing fears that such dependence involves. Our occasionally fierce and somewhat inexplicable arguments during our trip through Valencia were nothing but a necessary release of tension that came from realizing that each one had placed all their eggs in the other’s basket – and was helpless to aim for more sound household management.”
 •  p. 213: “I was labouring under the curse of fate, not an external one, but a  psycho-face: a fate from within. 6. In an age of science, psychoanalysis provided names for my demons. Though itself a science, it retained the dynamic [if not the substance] of superstition, the belief that the majority of life unfolds without adherence to rational control. In the stories of manias and unconscious motivations, compulsions and visitations, I recognized the world of Zeus and his colleagues, the Mediterranean transported to late-nineteenth-century Vienna, a secularized, sanitized view of much of the same picture. Completing the revolution of Galileo and Darwin, Freud returned man to the initial humbleness of the Greek forefathers, the acted-upon rather than the actors. The Freudian world was made of double-sided coins one of whose sides we could never see, a world where hate could hide great love and great love hate, where a man might try to love a woman, but unconsciously be doing everything to drive her into another’s arms. From within a scientific field that had for so long made the case for free will, Freud presented a return to a form of psychic determinism. It was an ironic twist to the history of science, Freudians questioned the dominance of the thinking ‘I’ from within science itself. ‘I think, therefore I am,’ had metamorphosed into Lacan’s ‘I am not where I think, and I think where I am not.’.”
 •  p. 217: “11. The essence of a curse is that the person labouring under it cannot know of its existence. It is a secret code within the individual writing itself over a lifetime, but unable to find rational, preemptive articulation. Oedipus is warned by the Oracle that he will kill his father and marry his mother – but conscious warnings serve no purpose, they alert only the thinking ‘I’, they cannot defuse the coded curse. Oedipus is cast out from home in order to avoid the Oracle’s prediction, but ends up marrying Jocasta nevertheless: his story is told form him, not by him. He knows the possible outcome, he knows the dangers, yet can change nothing: the curse defies the will. 12. But what curse did I labour under? Nothing other than an inability to form happy relationships, the greatest misfortune known in modern society. Exiled from the shaded grove of love, I would be compelled to wander the earth till the day of my death, unable to shake of my compulsion to make those I loved flee from me. I sought a name for this evil, and found it contained in the psychoanalytic description of repetition compulsion, defined as: ….an ungovernable process originating in the unconscious. As a result of its actions, the subject deliberately places himself in distressing situations, thereby repeating an old experience, but he does not recall this prototype; on the contrary, he has the strong impression that the situation is fully determine by the circumstances of the moment. (The Language of Psychoanalysis, J. Laplanche, J.B. Pontalis, Karnac Books, 1988). 13. The comforting aspect of psychoanalysis [if one can talk so optimistically] is the meaningful world it suggests we live in. No philosophy is further from the thought that it is all a tale told by an idiot signifying nothing [even to deny meaning is meaningful]. Yet the meaning is never light: the psycho-fatalist’s spell subtly replaced the words and then with the words In order that, thereby identifying a paralysing causal link. I did not simply love Chloe and then she left me. I loved Chloe in order that, she leave me. The painful tale of loving her appeared as a palimpsest, beneath which another story had been written. Buried deep in the unconscious, a pattern had been forged, in the early months ors years. The baby had driven away the mother, or the mother had left the baby, and now baby/man recreated the same scenario, different actors but the same plot, Chloe fitting into the clothes worn by another. Why had I even chosen her? It was not the shape of her smile or the liveliness of her mind. It was because the unconscious, the casting director of the inner drama, recognized in her a suitable character to fill the role in the mother/infant script, someone who would oblige the playwright by leaving the stage at just the right time with the requisite wreckage and pain. 14. Unlike the curses of the Greek gods, psycho-fatalism at least held out the promise it could be escaped. Where the id was, ego might be – if only ego had not been so crushed by pain, bruised, bleeding, punctured, unable to plan the day let alone the life.

 Ari: The compulsion to repeat is of course another major point of psychoanalysis. It is close to Lacan’s concept of ‘jouissance’. I will come back to it.

Of human bondage, William Somerset Maugham, 1915

06/26.05.2012

“Of human bondage” is first and foremost a book about jouissance, jouissance in the Lacanian sense. How it shapes human nature, but is seldom spoken about or discussed in any great work of philosophy. How it takes over one’s life, or threatens to. How you can’t fight it, not by any means of will or reason. But how you learn to do with it, with time and with damage, but with perspective nevertheless.

 • p. 127-128: “It is an illusion that youth is happy, an illusion of those who have lost it; but the young know they are wretched, for they are full of the ruthless ideals which have been instilled into them, and each time they come in contact with the real they are bruised and wounded. It looks as if they were victims of a conspiracy, for the books they read, ideal by the necessity of selection, and the conversation of their elders, who look back upon the past through a rosy haze of forgetfulness, prepare them for an unreal life. They must discover for themselves that all they have read and all hey have been told are lies, lies, lies (…). The strange thing is that each one who has gone through that bitter disillusionment adds to it in his turn, unconsciously, by the power within him which is stronger than himself.”
 • p. 228: “The illusion which man has that his will is free is so deeply rooted that I am ready to accept it. I act as though I were a free agent. But when an action is performed it is clear that all forces of the universe from all eternity conspired to cause it, and nothing I could do  could have prevented it. It was inevitable. If it was good I can claim no merit; if it was bad I can accept no censure.”

voir Freud à propos du bonheur “Tout l’ordre de l’univers si oppose” (Malaise dans la civilisation)

Freud (1929: 20) dans Malaise dans la Civilisation[1]: « L’univers entier – le macrocosme aussi bien que le microcosme – cherche querelle à son programme [celui du principe du plaisir]. Celui-ci est absolument irréalisable; tout l’ordre de l’univers s’y oppose; on serait tenté de dire qu’il n’est point entré dans le plan de la « création » que l’homme soit heureux. ».

 


[1] Freud, S. (1929/1970). Malaise dans la Civilisation. traduction de Ch. et I. Odier, Revue Française de Psychanalyse, Tome XXXIV, PUF : 9-80.

"As we see, it is simply the pleasure-principle which draws up the programme of life’’s purpose. This
principle dominates the operation of the mental apparatus from the very beginning; there can be no doubt
about its efficiency, and yet its programme is in conflict with the whole world, with the macrocosm as much
as with the microcosm. It simply cannot be put into execution, the whole constitution of things runs counter
to it; one might say the intention that man should be happy is not included in the scheme of Creation. What
is called happiness in its narrowest sense comes from the satisfaction——most often instantaneous——of pent-up
needs which have reached great intensity, and by its very nature can only be a transitory experience. When
any condition desired by the pleasure-principle is protracted, it results in a feeling only of mild comfort; we
are so constituted that we can only intensely enjoy contrasts, much less intensely states in themselves"

Freud, S.(1929/2000-2005). Civilization and its discontents, Chrysoma Associates Limited.
 • p. 245:”(…) he felt himself a fool not to have seen she was attractive. He thought he detected in her a touch of contempt for him, because he had not had the sense to see she was there (…)”
 •  p. 261:”They danced furiously. They danced round the room, slowly, talking very little, with all their attention given to the dance. The room was hot, and their faces shone with sweat. It seemed to Philip that they had throw off the guard which people wear on their expression, the homage to convention, and he saw them now as they really were, some were foxy and some were wolflike; and other had the long, foolish face of sheep. Their skins were sallow from the unhealthy life they led and the poor food they ate. Their  features were blunted by mean interests, and their little eyes were shifty and cunning. There was nothing of nobility in their bearing, and you felt that for all of them life was a long succession of petty concerns and sordid thoughts. The air was heavy with the musty smell of humanity. But they danced furiously as though impelled by some strange power within them, and it seemed to Philip that they were driven forward by a rage for enjoyment. They were seeking desperately to escape from a world of horror. The desire for pleasure which Cronshaw said was the only motive of human action urged them blindly on, and the very vehemence of the desire seemed to rob it of all pleasure. They were hurried by a great wind, helplessly, they knew not why and they know not whither. Fate seemed to tower above them, and they danced as though everlasting darkness were beneath their feet. Their silence was vaguely alarming. It was as if life terrified them and robbed them of power of speech so that the shriek which was in their hearts died at their throats. Their eyes were haggard and grim; and notwithstanding the beastly lust that disfigured them, and the meanness of their faces, and the cruelty, notwithstanding the stupidness which was worst of all, the anguish of those fixed eyes made all that crowd terrible and pathetic.”
 •  p. 265: “It seemed to Philip […] that in the true painters, writers, musicians there was a power which drove them to such complete absorption in their work as to make it inevitable for them to subordinate life to art. Succumbing to an influence they never realized, they were merely dupes of the instinct that possessed them, and life slipped through their fingers unlived.”
 •  p. 306: “He had thought of love as a rapture which seized one so that all the world seemed spring-like, he had looked forward to an ecstatic happiness; but this was not happiness; it was a hunger of the soul, it was painful yearning, it was a bitter anguish, he had never known before”
 •  p. 314: “He could not tell why he loved her. He had read of the idealization that takes place in love, but he saw her exactly as she was. She was not amusing or clever, her mind was common; she had a vulgar shrewdness. […] Philip laughed savagely as he thought of her gentility […] she could not bear a coarse word […] and she scented indecency everywhere […] she thought it slightly indelicate to blow her nose and did it in a deprecating way. She was dreadfully anemic and suffered from the dyspepsia which accompanied that ailing. Philip was repelled by her flat breast and narrow hips, and he hated the vulgar way in which she did her hair. He loathed and despised himself for loving her. The fact remained that he was helpless. He felt just as he had felt sometimes in the hands of a bigger boy at school. He had struggled against the superior strength till his own strength was gone, and he was rendered quite powerless – he remembered the peculiar languor he had felt in his limbs, almost as though he were paralysed – so that he could not help himself at all. He might have been dead. He felt just that same weakness now. He loved the woman so that he knew he had never loved before. He did not mind her faults of person or of character, he thought he loved them too: at all events they meant nothing to him. It did no seem himself that was concerned; he felt that he had been seized by some strange force that moved him against his will, contrary to his interests; and because he had a passion for freedom he hated the chains which bound him. He laughed at himself when he thought how often he had longed to experience the overwhelming passion. He cursed himself because he had given way to it.[…] The whole thing was his own fault. Except for his ridiculous vanity he would never have troubled himself with that ill-mannered slut.”
 •  p. 316-317: (as he is trying to take distance from his humiliating love for Mildred) “One thing that struck him was how little under those circumstances it mattered what one thought; the system of personal philosophy, which had given him great satisfaction to devise, had not served him. He was puzzled by this. (…) His instinct was not to go near the hospital for a week, when the affair would be no more thought of, but, because he hated so much to go just then, he went: he wanted to inflict suffering upon himself. He forgot for the moment his maxim of life to follow his inclinations with due regard for the policeman round the corner; or, if he acted in accordance with it, there must have been some strange morbidity in his nature which made him take a grim pleasure in self-torture.”
 •  p. 328: “It’s not much fun to be in love with a girl who has no imagination and no sense of humor,’ he thought, as he listened [to her].
 •  p. 330: “Though he yearned for Mildred so madly he despised her. He thought to himself that there could be no greater torture in the world than at the same time to love and to contemn.”
 •  p. 332: “He foresaw what Mildred, with her genteel ideas and her mean mind, would become: it was impossible for him to marry her. But he decided only with his reason; he felt that he must have her whatever happened; and if he could not get her without marrying her he would do that; the future could look after itself. It might end in disaster; he did not care. When he got hold of an idea it obsessed him, he could think of nothing else, and he had a more than common power to persuade himself of the reasonableness of what he wished to do. He found himself overthrowing all the sensible arguments which had occurred to him against marriage. Each day he found that he was more passionately devoted to her; and his unsatisfied love become angry and resentful.” (…)

Philip: “You will marry me, won’t you?”

Mildred: “D’you think we should be happy?”

Philip: “No. But what does that matter?”

 •  p. 356-358: “He had long come to the conclusion that nothing amused him more than metaphysics, but he was not sure of their efficacy in the affairs of life. The neat little system which he had formed as a result of his meditations at Blackstable had not been of conspicuous use during his infatuation with Mildred. He could not be positive that reason was much of help in the conduct of life. It seemed to him that life lived itself. He remembered very vividly the violence of emotion which had possessed him and his inability, as if he were tied down to the ground with ropes, to react against it. He read many wise things in books, but he could only judge from his own experience (…); he did not calculate the pros and cons of an action, the benefits which must befall him if he did it, the harm which might result from the omission; but his whole being was urged on irresistibly. (…) The power that possessed him seemed to have nothing to do with reason; all that reason did was to point out the methods of obtaining what his whole soul was striving for.

Macalister reminded him of the Categorical Imperative:

“Act so that every action of yours should be capable of becoming  a universal rule of action for all men.”

“That seems to me perfect nonsense (…) It suggests that one choose one’s course by an effort of will. And it suggests that reason is the surest guide. (…)”

“You seem to be a contented slave of your passions.”

“A slave because I can’t help myself, but not a contented one,” laughed Philip.

 • While he spoke he thought of that hot madness which had driven him in pursuit of Mildred. He remembered how he had chafed against it and how he had felt the degradation of it. (…) When he was under the influence of passion he had felt a singular vigour, and his mind had worked with unwonted force. He was more alive, there was an excitement in sheer being, an eager vehemence of soul, which made life now a trifle dull. For all the misery he had endured there was a compensation in that sens of rushing, overwhelming existence. (…) “Well, I can’t say anything about other people. I can only speak for myself. The illusion of free will is so strong in my mind that I can’t get away from it, but I believe it is only an illusion. But it is an illusion which is one of the strongest motives om my actions. Before I do anything I feel that I  have choice, and that influences what I do, but afterward, when the thing is done, I believe it was inevitable from all eternity.”
 •  p. 372: “If he had any sense he would stick to Norah, she would make him much happier than he would ever be with Mildred; after all she loved him, and Mildred was only grateful for his help. But when all was said the important thing was to love rather than to be loved; and he yearned for Mildred with his whole soul. He would sooner have ten minutes with her than a whole afternoon with Norah, he prized one kiss of her cold lips more than all Norah could give him. “I can’t help myself,” he thought, “I’ve just got her in my bones.” He did not care if she was heartless, vicious and vulgar, stupid and grasping, he loved her. He would rather have misery with one than happiness with the other.”
 •  p. 403: “I wonder what it is I see in you,” he smiled. “That’s a nice thing to say,” she answered. Her body was so thin that one could almost see her skeleton. Her chest was as flat as a boy’s. Her mouth, with its narrow pale lips, was ugly, and her skin was faintly green.”
 • p. 424: “He did not know what it was that passed from a man to a woman, from a woman to a man, and made one of them a slave: it was convenient to call it the sexual instinct; but if it was no more than that, he did not understand why it should occasion so vehement an attraction to one person rather than another. It was irresistible: the mind could not battle with it; friendship, gratitude, interest, had no power beside it. Because he had not attracted Mildred sexually, nothing that he did had any effect upon her. The idea revolted him; it made human nature beastly; and he felt suddenly that the hearts of men were full of dark places.”
 •  p. 425: “She had a genteel refinement which shuddered at the facts of life, she looked upon the bodily functions as indecent, she had all sorts of euphemisms for common objects, she always chose an elaborate word as more becoming than a simple one: the brutality of these men was like a whip on her thin wide shoulders, and she shuddered with voluptuous pain.”
 •  p. 433: “It was not very comfortable to have the gift of being amused at one’s own absurdity.”
 •  p. 435: “It makes him feel rather wretched, you know.” “I can bear the trifling inconvenience that he feels with a good deal of fortitude.”, said Philip. “He’ll do anything he can to make it up.” “How childish and hysterical! Why should he care? I’m a very insignificant person, and he can do very well without my company.”
 • p. 485: “Philip had cultivated a certain disdain for idealism. He had always had a passion for life, and the idealism he had come across seemed to him for the most part a cowardly shrinking from it. The idealist withdrew himself, because he could not suffer the jostling of the human crowd; he had not the strength to fight and so called the battle vulgar; he was vain, and since his fellows would not take him at his own estimate, consoled himself with despising his fellows. For Philip this type was Hayward, fair, languid, too fat now and rather bald, still cherishing the remains of his good looks and still delicately proposing to do exquisite things in the uncertain future; and at the back of this were whisky and vulgar amours of the street. It was in reaction from what Hayward represented that Philip clamored for life as it stood; sordidness, vice, deformity, did not offed him; he declared that he wanted man in his nakedness; and he rubbed his hands when an instance came before him of meanness, cruelty, selfishness, or lust: that was the real thing. In Paris he had learned that there was neither ugliness nor beauty, but only truth: the search after beauty was sentimental. Had he not painted an advertisement of chocolat Menier in a landscape in order to escape from the tyranny of prettiness?  But here [the pictures of El Greco] he seemed to divine something new. He had been coming to it, all hesitating, for some time, but only now was conscious of the fact; he felt himself on the brink of a discovery. He felt vaguely that here was something better than the realism which he had adored; but certainly it was not the bloodless idealism which stepped aside from life in weakness; it was too strong; it was virile; it accepted life in all its vivacity, ugliness an beauty, squalor and heroism; it was realism still; but it was realism carried to some higher pitch, in which facts were transformed by the more vivid light in which they were seen. He seemed to see things more profoundly through the grave eyes of those dead noblemen of Castille; and the gestures of the saints, which at first had seemed wild and distorted, appeared to have some mysterious significance. But he could not tell what that significance was. It was like a message which it was very important to receive, but it was given him in an unknown tongue, and he could not understand. He was always seeking for a meaning in life, and here it seemed to him that a meaning was offered; but it was obscure and vague. He was profoundly troubled. He saw what looked like the truth by flashes of lightning on a dark, stormy night you might see a mountain range. He seemed to see that a man need not leave his life to chance, but that his will was powerful; he seemed to see that self-control might be as passionate and as active as the surrender to passion; he seemed to see that the inward life might be as manifold, as varied, as rich with experience, as the life of one who conquered realms and explored unknown lands.”

 

 • p. 509: Toward the end of his second term as in-patient’s clerk,

a piece of good fortune befell Philip.

 

Ari: I think there are two occurrences of this little sentence ‘a piece of good fortune befell him’ in the book (I can’t find the other one) and they always go like that: ‘on this precise place and time’, ‘a (little) piece of good fortune befell him’, and it is something not that extraordinary at first sight (here, for example, it is when he first encounters someone who’ll become a close friend). But this little sentence, which would almost go unnoticed is, what saves Philip, what saves the book and what saves mankind: we are taken by jouissance, we are under the spell of some script which was written before and for us, but then not all is said and the play is not played before we have said our last word and before we have played the play till the end. Indeed, on some precise moment and on some precise place, unforeseen by the script, a little piece of good (or sometimes also bad) luck may befell us. This pertains also to Derrida’s difference between ‘futur’ and ‘avenir’ : the future is already written, the ‘avenir’ is what will fall upon us, unforeseen.

 

 •  p. 543: “Philip wondered what it was that made people do things which were so contrary to all their theories of life. (…) It looked as though men were puppets in the hands of an unknown force, which drove them to do this and that; and sometimes they used their reason to justify their actions; and when this was impossible they did the actions in despite of reason.”
 • p. 586: “Philip thought that in throwing over the desire for happiness he was casting aside the last of his illusions. His life had seemed horrible when it was measured by its happiness, but now he seemed to gather strength as he realized that it might be measured by something else. Happiness mattered as little as pain. They came in, both of them, as all the other details of his life came in, to the elaboration of the design. He seemed for an instant to stand above the accidents of his existence, and he felt that they could not affect him again as they had done before. Whatever happened to him now would be more motive to add to the complexity of the pattern, and when the end approached he would rejoice in its completion. It would become a work of art (…).”

Ari: Mind it, it is not happiness which people strive for. A human being can stand a huge amount of unhappiness and live just as well. But what is at stake in life, is that it might make sense, that it makes sense to live. No happiness can make up for sense, but sense can make up for quite some unhappiness. To go for happiness is to make the wrong bet. Voir aussi Romain Gary (La Vie devant soi, 1975): “Mais je tiens pas tellement à être heureux, je préfère encore la vie. Le bonheur, c’est une belle ordure et une peau de vache et il faudrait lui apprendre à vivre. On est pas du même bord, lui et moi, et j’ai rien à en foutre. J’ai encore jamais fait de politique parce que ça profite toujours à quelqu’un, mais le bonheur, il devrait y avoir des lois pour l’empêcher de faire le salaud. Je dis seulement comme je le pense et j’ai peut-être tort, mais c’est pas moi qui irais me piquer pour être heureux. “.

 • p. 599: “Phlip thought of the countless millions to whom life is no more than unending labor, neither beautiful nor ugly, but just to be accepted in the same spirit as one accepts the changes of the seasons. Fury seized him because it all seemed useless. He could not reconcile himself to the belief that life had no meaning and yet everything he saw, all his thoughts, added to the force of his conviction.But though fury seized him it was a joyful fury. Life was not so horrible if it was meaningless, and he faced it with a strange sense of power.”
 • p. 600: “A feeling of disgust surged up in him at the thought of seeing her again. He did not care if she was in distress, it served her right whatever it was; he thought of her with hatred, and the love he had had for her aroused his loathing. His recollections filled him with nausea, and as he walked across the Thames he drew himself aside in an instinctive withdrawal from his thought of her. He went to bed, but he could not sleep; he wondered what was the matter with her, and he could not get out of his head the fear that she was ill and hungry; she would not have written to him unless she was desperate. He was angry with himself for his weakness, but he knew that he would have no peace unless he saw her.”
 • p. 623: “He almost regretted the penury which he had suffered during the last two years, since the desperate struggle merely to keep body and soul together had deadened the pain of living. In the sweat of thy brow shalt thou earn thy daily bread: it was not a curse upon mankind, but the balm which reconciled it to existence. But Philip was impatient with himself; he called to mind his idea of the pattern of life: the unhappiness he had suffered was no more than part of a decoration which was elaborate and beautiful; he told himself strenuously that he must accept with gaiety everything, dreariness and excitement, pleasure and pain, because it added to the richness of the design.”.
 • p. 679: “It might be that to surrender to happiness was to accept defeat, but it was a defeat better than many victories.”